di Francesca Fratangelo

Kamil Cyprian Norwid è uno scrittore, drammaturgo, pittore e scultore polacco. Nasce nel 1821 a Laskowo- Głuchy e trascorre gran parte della sua vita all’estero, specialmente a Parigi dove si spegne nel maggio del 1883. Nella capitale francese intrattiene rapporti con grandissimi esponenti artistici dell’emigrazione polacca, tra cui Mickiewicz, Słowacki, e Chopin. La sua poesia d’ispirazione tardo-romantica è concettualmente densa, intellettuale e ricca di metafore dalla struttura complessa. Rimasto a lungo un fenomeno isolato e incompreso dai suoi contemporanei, è solamente nel secondo dopoguerra che gli è stato riconosciuto il giusto merito.

NA ZGON POEZJI
(ELEGIA)

Ona umarła!… są-ż smutniejsze zgony?
I jak pogrzebać tę śliczną osobę?
Umarła ona na ciężką chorobę
Która się zowie: pieniądz i bruliony.
Pamiętasz dobrze oną straszną dobę,
Gdy przed jej łożem stałem zamyślony,
Łzę mając wielką w oku, co szukało,
Czy to, co gaśnie, jest duch albo ciało?

Ona zaś (mówię: Poezja), swe ramię
Blade ku oknu niosąc, znak mi dała,
Bym światło przyćmił, bo uśmiechy kłamie,
Jakby jej w oczy wiosna urągała.
Nie wiem, czy ranę dostrzegłem, czy znamię,
Pod lewej piersi cieniem, gdy zadrżała?…
O, byłem smętny, jak odtąd nie bywam,
Gdy mam już cmentarz i na nim kwiat zrywam.

Umarła ona (Poezja), ta wielka
Niepojednanych dwóch sfer pośrednica,
Ocean chuci i rosy kropelka,
Ta monarchini i ta wyrobnica –
Zarazem wielce wyłączna i wszelka,
Ta błyskawica i ta gołębica…
Gdy ci, co grzebać mają za rzemiosło,
Idą już piaskiem zasypywać wzniosłą!

Odtąd w przestronnym milczenia kościele,
Po brukowaniu się przechodząc płaskiem,
Nie jej ja depcę grób… lecz po tych dziele
Stąpam, co cmentarz wyrównali piaskiem.
Aż się zamyślą myśli niszczyciele,
I grom zawołam, by uderzał z trzaskiem,
Wiedząc, iż ogień dla bez ognia ludzi,
Choćby w krzemieniach spał, w niebie się zbudzi.

Ivry, 1877

 

 

IN MORTE DELLA POESIA
(ELEGIA)

Lei è morta! … esistono perdite più grandi?
Come seppellire quest’incantevole persona?
È morta di un male grave
Che si chiama: denaro e burocrazia.
Ricordi bene quell’ora buia,
Quando me ne stavo pensieroso ai piedi del suo letto,
E una lacrima scendeva dall’occhio in cerca di risposte,
Ma ciò che si spegne, sarà l’anima o il corpo?

E Lei (dico la Poesia) tende il suo braccio
Bianco alla finestra, e mi fa segno
Di abbassare la luce, perché i sorrisi sono bugiardi,
Come se la primavera la insultasse dritto negli occhi,
È una ferita o una cicatrice quella che, in un sussulto,
Ho scorto sotto l’ombra del suo seno sinistro?
Oh, ero triste come da allora non fui mai più,
Poiché ho già un cimitero da cui cogliere i fiori.

Lei è morta (la Poesia), questa grande
Mediatrice tra due sfere inconciliabili,
Oceano di lussuria e goccia di rugiada,
Regina e operaia-
Al contempo unica e comune,
Saetta e colomba…
Quando chi scava fosse per professione,
Va a già a seppellire l’altissima di sabbia.

Da allora, nell’imponente chiesa di silenzio,
Passeggiando sul lastricato piatto,
Non è la sua tomba che calpesto…ma passo di fianco
Alle opere che hanno appianato il cimitero di sabbia.
Finché i pensieri distruttori penseranno,
E invoco il tuono che rombi con frastuono,
Sapendo che il fuoco, per chi non conosce fuoco,
Anche se dormisse nel silicio si sveglierebbe in cielo.

Ivry, 1877

 

Bibliografia:
https://lapoloniadiluca.wordpress.com/2017/05/23/cyprian-kamil-norwid/
https://culture.pl/pl/tworca/cyprian-norwid
NORWID, Cyprian, Dzieła zebrane, a cura di J.W. Gomulicki, Varsavia, 1966.